องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงาน


มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ