องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th

 
 
นโยบายการบริหารงาน


คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ