องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nonmeangpattana.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ [ 18 ต.ค. 2562 ]112
2 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 18 ต.ค. 2562 ]122
3 คู่มือการปฏิบัติงานด้านงานสวัดิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เด็กแรกเกิด [ 7 ต.ค. 2562 ]117
4 การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ [ 15 พ.ค. 2562 ]127
5 ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย [ 15 พ.ค. 2562 ]119
6 ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 15 พ.ค. 2562 ]127
7 การให้บริการข้อมูลข่าวสาร [ 15 พ.ค. 2562 ]120
8 อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 15 พ.ค. 2562 ]119
9 การให้บริการน้ำอุปโภค [ 15 พ.ค. 2562 ]121
10 การให้บริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 15 พ.ค. 2562 ]122
11 การขึ้นทะเบียนผู้พิการ [ 15 พ.ค. 2562 ]120
12 การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 15 พ.ค. 2562 ]123
13 การบริการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ [ 15 พ.ค. 2562 ]153
14 ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 15 พ.ค. 2562 ]120
15 ขั้นตอนการชำระภาษี [ 15 พ.ค. 2562 ]118
16 การยกเว้นภาษี [ 15 พ.ค. 2562 ]113
17 การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด [ 15 พ.ค. 2562 ]113